Simeon Marei

(Simeon Shifran x Web Albadeia)

2017 straight Egyptian mare

PEDIGREE

Simeon Marei

Simeon Shifran

Sire

Web Albadeia

Dam

Asfour

Grandsire

Simeon Shavit

Granddam

Farid Albadeia

Grandsire

Montazat Albadeia

Granddam

Simeon Marei

Simeon Shifran

Sire

Asfour

Grandsire

Simeon Shavit

Granddam

Web Albadeia

Dam

Farid Albadeia

Grandsire

Montazat Albadeia

Granddam